Informatie Management

Informatie is enorm belangrijk om de juiste beslissingen te kunnen nemen. De data die ten grondslag ligt aan de informatie die we nodig hebben moet dus op het juiste moment beschikbaar zijn, en correct en consistent zijn. Daarnaast is het van belang dat de tijd die het kost om de informatie te genereren zo kort mogelijk is.

 

Data Governance

Welke data is van belang voor uw organisatie? Welke data is belangrijk voor welke afdeling, wie is de eigenaar van die data? Wie mag er veranderingen doorvoeren, wie moet die veranderingen eventueel goedkeuren en op welke processen hebben die veranderingen een effect?

Allemaal vragen die in een kleinere organisatie duidelijk zijn, maar op een gegeven moment onduidelijk worden. Het succes van een onderneming wordt bepaald door het resultaat van de afzonderlijke afdelingen, en de mate van samenwerking tussen deze afdelingen. Als het over afdelingen heen duidelijk is wie bijvoorbeeld de artikel data beheert, wat het effect is van een verandering binnen deze data voor andere afdelingen en welke afdelingen welke informatie nodig heeft dan komt dit de samenwerking ten goede.

 

Data Kwaliteit

Data kwaliteit is een hot item, en terecht. Met de enorme explosie in data en de opkomende mogelijkheden van het koppelen van grote hoeveelheden data wordt het steeds belangrijker dat de onderliggende gegevens correct zijn.

Correct is een rekbaar begrip. Wat vandaag een juiste manier van handelen lijkt te zijn, zorgt misschien over een jaar voor issues in uw data. Het misbruiken van velden die nu toch niet gebruikt worden voor informatie die we willen opslaan, of het toevoegen van extra informatie in een bestaand veld kunnen zorgen voor het verkeerd interpreteren van data.

Als er via google gezocht wordt op data kwaliteit of data quality dan blijven de meeste pagina’s steken op de kwaliteit van klant gegevens. Alhoewel klant gegevens natuurlijk belangrijk zijn is dit maar 1 aspect van data kwaliteit. Wat te denken van product data, leveranciers, de relaties tussen bijvoorbeeld klanten, facturen en order regels. Vaak ook is alles in verschillende systemen opgeslagen op een andere manier en met andere conventies.

In het verleden hebben veel ICT initiatieven niet het verwachte resultaat behaald, meer dan eens door de kwaliteit van de onderliggende data. Wij helpen u graag ervoor te zorgen dat het volgende initiatief wel beschikt voer de juiste gegevens.